Sončne celice
Računalništvo, tehnologija

Sončna elektrarna je del zelene prihodnosti

Sonce in sončna energija. Zelena energija – zelena prihodnost. To so smeri o katerih v zadnjem času največ poslušamo v medijih, pa tudi energetiki. Lahko bi rekli, da danes že ptički na vejah čivkajo, da je sončna elektrarna del obvezne prihodnosti vsakega posameznika. Cene energentov naraščajo, vprašanje je, ali ste se nanje že pripravili.

Zakaj sončna elektrarna?

Sonce predstavlja neomejen vir energije, zato sončno energijo uvrščamo med tako imenovane obnovljive vire energije. Ti so na Zemlji prisotni brez omejitev in jih, vsaj v kratkem obdobju našega življenja, ne bo zmanjkalo. Zagotovljeni so tudi za naše zanamce. Predvsem zadnja leta, ko so opazni vremenski pojavi, ki jih vse bolj povezujemo z globalnim segrevanjem, je iskanje alternativ, ki bi nadomestila fosilna goriva, izjemno veliko. Prav sončna energija se je izkazala kot ena najbolj potencialnih vrst zelene, trajnostno naravnane energije. Če je verjeti slovenskim in evropskim poslancem pa bo sončna energija v prihodnosti še pomembnejša za zagotavljanje električne preskrbljenosti Slovenije in celotne Evrope.

sončna elektrarna

Sončne elektrarne so tako izjemno pomemben del zelene transformacije, to je pretvorbe oziroma prehoda k tako imenovanim zelenim virom energije. To so vsi viri energije, ki jih je na Zemlji v izobilju in jih ne bo zmanjkalo. Sem poleg sončne energije sodita tudi vetrna in vodna energija, poleg teh pa tudi manj znana energija rastlinske biomase, v prihodnosti pa se lahko veselimo novih tehnologij. Tehnološki raziskovalni laboratoriji s področja energetike namreč že iščejo nove poti za izkoriščanje virov, ki so nam na voljo – obetavno je zlasti področje uporabe vodika. Kam nas bodo raziskave privedle, pa zaenkrat še ne vemo.

Vemo le to, da je sončna energija ključen dejavnik v boju z energetsko krizo, ki je že na vratih. Sončno elektrarno lahko namestite skoraj da povsod – najboljše so soncu izpostavljene lege, pri lokaciji pa se osredotočite na izbiro takih, ki nimajo sence. Tako bodo izkoristki boljši.