sodni tolmač
Drugo

Sodni tolmač

Posebej izšolanim prevajalcem pravimo sodni tolmač. Sodni tolmač je v bistvu oseba, ki prevaja v uradni jezik sodišča, kadar udeleženec oziroma udeleženci v sodnem postopku uporabljajo drug jezik. Sodni tolmač ne more biti vsak, ki ima poznavanje določenega jezika. Tolmač najpogostejše tolmači pri postopkih pred uradnimi organi in na obravnavah na sodišču, lahko pa tolmači skoraj povsod. Navadno je tolmač specializiran oziroma tolmači v samo enem jeziku, lahko pa tudi v dveh, v zelo redkih primerih pa tudi treh. Sodni tolmač more svoje delo opravljati kvalitetno, natančno, vestno in po svojem najboljšem znanju.

sodni tolmač

Da pridobiš status sodnega tolmača pa so potrebni tudi določeni pogoji. Sodni tolmač mora živeti v Sloveniji oziroma mora imeti slovensko državljanstvo in aktivno obvladati slovenščino. Status tolmača lahko pridobijo samo polnoletni, ki imajo ustrezno univerzitetno izobrazbo, prav tako pa kandidat ne sme biti obsojen za kaznivo dejanje. Kandidat mora imeti dokazilo o znanju jezika, za katerega želi tolmačiti. Za konec pa mora kandidat tudi imeti opravljena oba preizkusa znanja za poklic sodnega tolmača. Poleg obvladovanja maternega in tujega jezika, pa mora tolmač tudi obvladati kazensko in civilno pravo Republike Slovenije, prav tako pa mora poleg knjižnega, tehničnega in strokovnega jezika obvladati še narečje, ulični sleng ali šifrirani jezik. Sodni tolmač sodeluje z različnimi ljudmi oziroma poklici, kar zahteva veliko mero prilagodljivosti in splošne razgledanosti. Tolmač sodeluje z odvetniki in notarji, podjetniki, bankami, davčnimi svetovalci, diplomatskimi in mnogo drugih poklicev. Če potrebujete tolmača se lahko za njega zmenite oziroma se z njim govorite o cenah, prevodih in vsem podobnem. Poleg tolmačenja oziroma prevajanja govora, pa tolmač prevaja tudi razne dokumente in uradne listine za potrebe sodišča. Tolmač vedno zapriseže za določeno jezikovno kombinacijo, kot je slovenščina-angleščina, nemščina-slovenščina,… Kadar pa sodišče nima na razpolago iskane jezikovne kombinacije, pa je treba narediti 2 sodna prevoda.