Vse za dom

Odvodnjavanje odvajanje in čiščenje vode

Odvodnjavanje skrbi za odvajanje meteorne in površinske vode. Ko govorimo o odvajanju vode gre ponavadi za kanalete, lahko pa gre tudi za razne čistilne naprave, rešetke, črpalke in še mnoge druge stvari. Odvodnjavanje – vse potrebne informacije o sistemih lahko ponavadi najdete na strani proizvajalca, saj so vrste sistemov, kot so kanalete odvisni od tipa površine, obremenjenosti površine in še nekaterih drugih dejavnikov.

odvodnjavanje

Sistem za odvodnjavanje je vedno potrebno dobro načrtovati, ker lahko v nasprotnem primeru pride do velikih težav z vodo, naprimer zadrževanje vode. Prav tako moramo točno poznati obremenjenost površine, kjer bo sistem stal, saj promet ali druga vrsta obremenitve močno vpliva na površino, zato je pomembna izbira pravega materiala, iz katerega bodo elementi sistema narejeni.

Poznamo dve vrsti kanalet, ki so eden od sistemov za odvodnjavanje in sicer kanalete pokrite z rešetko ali pa kanalete, ki imajo na vrhu ozek kanal, ki je skoraj neopazen in tudi nemoteč in zato ni ovira za pešce, kolesarje, avtomobile ali kogar koli drugega. Ponavadi take najdemo na javnih površinah, ki so namenjene pešcem ali kolesarjem.

Poleg odvajanja vode takšen sistem lahko skrbi tudi za filriranje meteoridne oziroma površinske vode ali pa odpadne vode. To skrbi da preprečimo onesnaževanje okolja, saj se nevarne snovi zaustavijo v filtru zasnovanem prav za ta namen. Take sisteme pa večinoma najdemo na prometnih ali drugih podobnih površinah.

Pod sisteme za odvodnjavanje štejemo tudi različne čistilne naprave, omogoča uporabo odpadnih vod, brez škodovanja okolju. Dandanes je večina objektov priključena na javno omrežje, ki omogoča tudi čiščenje vode. Objekti, ki te možnosti nimajo, morajo imeti svoje čistilne naprave, ki morajo v prvi vrsti preprečevati skodovanje okolju. Delujejo lahko na več načinov, skupno vsem pa je, da razgradnja sestavin odpadne vode poteka z delovanjem živih organizmov.