nega na domu
Zdravje

Nega na domu za osebe s težjimi boleznimi in težavami

Ena izmed pomembnejših storitev, ki zadeva pomoč starejšim in nemočnim je tudi nega na domu. Ta je namenjena vsem tistim starostnikom, ki iz takšnih ali drugačnih razlogov tudi na stara leta ostanejo v objemu svojega doma, vendar pa zaradi bolezni ali katerih drugih težav potrebujejo dodatno pomoč. Čeprav velik del skrbi za starejšega prevzamejo svojci, pa ti pogosto nimajo ustreznega strokovnega znanja, kako ustrezno in strokovno poskrbeti za bližnjega. Prav tukaj specialna in strokovna nega na domu pride še kako prav, saj le to opravlja strokovno osebje, ki točno ve kako pomagati ljudem z določenimi težavami.

Težja oblika pomoči na domu

Pomoč na domu se izvaja s strani strokovnih izvajalcev, ki so usposobljeni na različnih področjih. Starejšim nudijo storitve lažje in težje oblike nege na domu, odvisno od potreb in želja posameznika. Ko govorimo o težji obliki pomoči starejšim pri vsakodnevnih opravilih, ta praviloma obsega:

  • pomoč na domu pri osnovnih dnevnih opravilih,
  • pomoč pri osebni negi in vzdrževanju higiene. Pod to je mišljena predvsem osnovna nega na domu, ki vključuje kopanje, tuširanje, umivanje zob, las, britje in striženje nohtov,
  • dodatna pomoč pri oblačenju in slačenju,
  • pomoč pri hranjenju in pitju,
  • gibanje – to vključuje predvsem hojo po stanovanju, ob uporabi pripomočkov ali brez njih ter vstajanje s postelje, s stola ali invalidskega vozička,
  • opravljanje osnovnih življenjskih potreb,
  • vzdrževanje in nego osebnih ortopedskih pripomočkov,
  • v kolikor je potrebno, se lahko svojci dogovorijo za varovanje in nadziranje stanja varovanca preko noči.

nega na domu 1

V kolikor sami niste strokovno usposobljeni za delo s težko bolnim ali slabo pokretnim svojcem je zagotovo najboljša rešitev, da se odločite za nego na domu, ki jo opravljajo usposobljeni delavci. Brez njih bi bil vsakdan starostnikov precej otežen, vi pa bi morali namesto njih prevzeti naloge in opravila, ki jim niste kos. Nega na domu tako predstavlja izjemno pomembno, v določenih primerih pa nujno storitev, ki zagotavlja spodoben potek starostnikovega vsakdana.

Kakšen je dober negovalec na domu?

V kolikor imate tudi vi v družini starejšega, ki bi mu nega na domu prišla še kako prav, se verjetno sprašujete, kako sploh prepoznati dobrega in zaupanja vrednega negovalca. Ta ima v prvi vrsti vsa dovoljenja in opravljeno ustrezno šolanje in morebitne dodatne tečaje. Sicer pa dobre ponudnike odlikujejo lastnosti, kot so prijaznost, dobra odzivnost, strokoven pristop, pripravljenost pomagati, tudi v najtežjih primerih in situacijah. Eden takih ponudnikov pri nas so tudi ekipa Junaki na domu, ki ljudem nudijo različne oblike pomoči in rehabilitacij.